Over ons

Alle publicaties worden met zorg en oog voor detail uitgegeven. Een peer review procedure staat garant voor academische kwaliteit. Alle publicaties ondergaan een strenge selectie door een onafhankelijke editorial board en externe specialisten. Samen met een service-gerichte en persoonlijke aanpak vormt deze kwaliteitsgarantie de basis van het uitgeefbeleid.

 

Onze peer review procedure staat garant voor academische kwaliteit. Alle nieuwe manuscripten die in aanmerking komen voor publicatie worden namelijk voorgelegd aan een Editorial Board.

De Editorial Board brengt een eerste advies uit over de wetenschappelijke kwaliteit van het werk. Bij een positief advies wordt vervolgens het definitieve manuscript uitgezet voor ‘review’ door twee externe lezers die gespecialiseerd zijn in het betreffende onderwerp. De definitieve uitgeefbeslissing wordt genomen op basis van het advies van de externe lezers.

Na een positieve beslissing ontvangt de auteur van UPL zo snel mogelijk een voorstel voor publicatie en financiering. In sommige gevallen wordt de auteur om een inhoudelijke herwerking van het manuscript gevraagd alvorens over te gaan tot publicatie. In geval van een negatief advies kan het werk niet bij UPL verschijnen.
 

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Het is een kwaliteitslabel waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaard.

De Expertgroep Wetenschappelijke Publicaties van de Vlaamse Uitgevers Vereniging wil met dit kwaliteitslabel bijdragen tot het tot stand komen van een hoogstaand Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Universitaire Pers Leuven ondersteunt het ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’ (GPRC)-label. Alle titels die positief geëvalueerd zijn door de peer-reviewprocedure dragen in het colofon het kwaliteitslabel ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’.

Meer informatie over het GPRC-label vindt u op www.gprc.be.

Universitaire Pers Leuven legt alle nieuwe manuscripten en voorstellen die in aanmerking komen voor publicatie voor aan een onafhankelijke redactieraad voor de eerste beoordeling.

Huidige leden Editoral Board:
Inge Bertels, Vrije Universiteit Brussel
Marnix Beyen, Universiteit Antwerpen
Noel Clycq, Universiteit Antwerpen
Ortwin de Graef, KU Leuven
Leen Engelen, KU Leuven
Stephane Symons, KU Leuven
Bart Verschaffel, Universiteit Gent

Voor een overzicht van de indiendata voor publicatievoorstellen, ga naar het menu 'Richtlijnen voor auteurs'.